Design the future
Статті

Данія 2050 - 100% зеленої енергії

Данія затвердила надзвичайно абміційний план енергетичної незалежності: до 2050 року країна повинна повністю відмовитись від викопних корисних копалин та на 100% забезпечувати свої енергетичні потреби з відновлювальних джерел енергії. Досягнення повної енергонезалежності стосується всіх сегментів економіки: теплопостачання, електрозабезпечення та транспорту.

Вже декілька десятиліть Данія проводить політику енергозбереження, стимулюючи населення та бізнес на використання енергоефективних технологій. І сьогодні, попит на теплову енергію складає лише 25% від споживання 1977 року. Кількість котлів на рідкому паливі повинна бути скорочена вдвічі до 2020 року в порівнянні з 2010. З січня 2013 року в країні заборонено встановлення газових та рідкопаливних котлів в нових будівлях, а в 2016 році буде почато заміну існуючих котлів на дизелі та газі.

Споживання вугілля до 2020 року повинно бути скорочено на 65% в порівнянні з 2011 роком. В 2011 році на вугілля припадало близько 40% вироблення електроенергії і близько 20% централізованого теплопостачання.

Відмова від вугільної енергетики не буде супроводжуватись передчасним виведенням з ладу електростанцій, оскільки згідно розрахунків, до 2030 року вугільні електростанції у будь-якому випадку застаріють. До 2020 року цю частину виведеної потужності повинна замістити енергія вітру та біомаси.

Потужність фотоелектричних сонячних панелей до 2030 року буде збільшена до 2 ГВт. Для досягнення мети, одночасно з збільшенням частки відновлювальних джерел енергії, буде проведено зниження валового споживання - до 2020 року на 14% в порівнянні з 2006 роком. В 2050 сонячні теплові системи будуть забезпечувати 50% потреб в опаленні та охолодженні. 5% в загальному електричному балансі Данії займатиме енергія хвиль. Також значна увага буде приділена геотермальній енергії.

Як бачимо з діаграми, в секторі електропостачання Данія планує досягнути 100% забезпечення з відновлювальних джерел енергії вже в 2035 році. Вагому частку в цьому балансі займатиме вітроенергетика.

Важливим наслідком впровадження енергозберігаючих заходів стане зменшення до 2020 року на 34% викидів парникових газів в порівнянні з 1990 роком.

Найбільше питань зараз виникає з переходом на поновлювані джерела енергії в транспортному секторі. У короткостроковій перспективі, план буде здійснюватись за рахунок виробництва біопалива. У довгостроковій перспективі, важливу роль будуть відігравати електромобілі, але звичайно, біопаливо продовжить використовуватися для вантажного транспорту та авіації. До 2020 року частка відновлюваних джерел енергії в сегменті транспорту складатиме як мінімум 10%.

Ціль, яку поставила перед собою Данія є поки недосяжною для багатьох країн, але майже всі країни Європи намагаються максимально наблизитись до цих параметрів. В Україні, на жаль, про таку амбітну мету поки що можна тільки мріяти. І нас всім належить зробити ще дуже багато, щоб позбутись хворобливої залежності від газу та вугілля. Заощаджуйте енергію!