Проектуємо майбутнє

Сонце

найпотужніше джерело енергії

На кожний 1 м2 поверхні земної атмосфери надходить 1300 Вт сонячної енергії. Інтенсивність сонячного випромінювання залежить від кількох факторів, передусім від географічної широти місцевості. Найбільша вона на екваторі (до 2300 кВт/м2 на рік), а на широті України становить близько 1000 кВт/м2 на рік. Оцінка потенціалу сонячної енергії охоплює дані про середній розподіл прямої, розсіяної та сумарної радіації.